Ansatte

Oversikt over ansatte i adminstrasjonen og alfabetisk liste over lærere.
Ledelse og administrasjon      
       
Navn Mobil Int.nr Tittel
Hoel, Trond 95131325 51923001 Rektor
       
Lunde, Odd-Bjørn 98846600 51923007 Avd.leder vg1 og vg2 studiespesialisering
Andreassen, Terje 92038617 51923006 Avd.leder vg3 studiespesialisering
Bø, Marit Breivik 99710024 51923008 Fungerende avd. leder tilpasset opplæring
Rettedal, Jorunn A. 90183731 51923009 Avd. leder TIP/EL
Skorge, Kirsten Marie 97532998 51923005 Elevoppfølging, eksamen
Steinsland, Marit 95996596 51923002 Avd.leder HO og MK, stedfortreder rektor
Pallesen, Stein Arne 95020532 51923016 Administrasjonsleder
       
Johannessen, Kristin Gilje 92462877 51923024 SOS-rådgiver
Bull, Kari Hervik 90662664 51923025 SOS-rådgiver
Røen, Linn Egås 91603338   SOS-rådgiver
Hutton, Thomas Harry 90586479 51923026 YOU-rådgiver
Gudmundsdottir, Fanney D.   51923026 YOU-rådgiver
       
Innvær, Anders 97571748 51923033 OT
       
Døskeland, Annvår   51923000 Sekretær
Sigstad, Marianne   51923003 Konsulent
Stensland, Linda   51923011 Saksbehandler
       
Andreassen, Arne 90512508 51923034 Driftsleder
Lende, Arne 99150154 51923034 Vaktmester
       
Davidsen, Unn   51923034 Bibliotek
       
Johansen, Stian Ulriksen 91003042 51903022 IKT-ansvarlig
Pedersen, Margrethe Nesvåg   51923023 IKT-lærling
       
Lund, Mariann Tunge 95971728 51923038 Renholdsleder
Chua, Jocelyn Sia   51923038 Renholder
Damian, Daniela-Maria   51923038 Renholder
Helgeland, Ranveig   51923038 Renholder
Nakken, Linda Alice   51923038 Renholder
Pedersen, Monica   51923038 Renholder
Serea, Eusebia   51923038 Renholder
Totland, Anne M   51923038 Renholder
Viste, Linda Helen   51923038 Renholder
       
Lærere:      
       
Navn Int.nr. Avdeling  
Aanestad, Ellen Marie 51923017 Realfag  
Amdal, Kristine Joa 51923043 Tilpasset opplæring  
Andersen, May Karin 51923028 HO  
Baiazidi, Resol 51923042 Tilpasset opplæring  
Bjelland, Kristin 51923017 Språk/samfunnsfag  
Bonham, Anne Stendahl 51923027 Språk/samfunnsfag  
Bore, Runa 51923017 Språk/samfunnsfag  
Brockmann, Rebekka 51923017 Realfag  
Bø, Kari Tolo 51923035 Tilpasset opplæring  
Doublet, Ingrid Anne 51923017 Språk/samfunnsfag  
Dyrstad, Ellen 51923028 HO  
Ellingsen, Kari Johanne 51923027 Språk/samfunnsfag  
Ellingsen, Stig 51923017 Språk/samfunnsfag  
Emanuelsen, June 51923042 Tilpasset opplæring  
Espetveit, Asbjørn 51923027 Språk/samfunnsfag  
Evensen, Bente 51923042 Tilpasset opplæring  
Fallertin, Elisabeth 51923013 HO  
Flokketveit, Camilla Espedal 51923017 Språk/samfunnsfag  
Frestad, Rune 51923012 TIP  
Frøland, Linda 51733133 Fengselsundervisning  
Fuglesten, Bjørn-Arild 51923028 HO  
Færaas, Liv Rikke Wiersholm 51923028 HO  
Garpestad, Inger   Språk/samfunnsfag  
Goa, Tove 51923028 HO  
Gomo, Gunnhild Frøyland 51923017 Realfag  
Gripsrud, Unni Wik 51923017 Språk/samfunnsfag  
Grøtterød, Tommas Øyri 51923017 Språk/samfunnsfag  
Gudmundsdottir, Fanney D. 51923017 Språk/samfunnsfag  
Hagenberg, Tina 51923029 Tilpasset opplæring  
Halleland, Øyvind 51923027 Kroppsøving  
Halvorsen, Cathrine 51923017 Realfag  
Hansen, Arnfinn 51923042 Tilpasset opplæring  
Haraldseid,Sveinung 51923037 Elektro  
Harbo, Inger Anne 51923017 Språk/samfunnsfag  
Harestad, Georg 51923017 Realfag  
Hatleskog, Hege 51923032 MK  
Haugen, Per Jostein 51923037 Elektro  
Hellisen, Erik Rasmus 51923042 Tilpasset opplæring  
Helmichsen, Laila Ves   Kroppsøving  
Henriksen, Anne Lande 51923042 Tilpasset opplæring  
Hereide, Roger 51923017 Språk/samfunnsfag  
Hjelmaas, Lene Østrem 51923017 Språk/samfunnsfag  
Hjorteland, Siri 51923017 Språk/samfunnsfag  
Homme, Tom Ole 51923042 Tilpasset opplæring  
Hovstad, Harald 51923040 TIP  
Hultgren, Stian Wold 51733130 Fengslet  
Hutton, Thomas Harry 51923012 TIP  
Høy, Ingrid 51923017 Språk/samfunnsfag  
Håvarstein, John Sigurd 51923027 Språk/samfunnsfag  
Imsland, Linda Helen 51923017 Språk/samfunnsfag  
Isachsen, Cate 51923042 Tilpasset opplæring  
Johannesen, Alf Inge 51923037 Elektro  
Jøsang, Gunn Helen 51923013 HO  
Kindlihagen, Elisabeth 51923027 Språk/samfunnsfag  
Kjeka, Magnus 51923027 Språk/samfunnsfag  
Kristensen, Atle 51923040 TIP  
Kyrvestad, Astrid 51923035 Tilpasset opplæring  
Larsen, Dan Børge 51923012 TIP  
Larsen, Gisle 51923017 Språk/samfunnsfag  
Lindstrøm, Siri Soo Ra 51923017 Språk/samfunnsfag  
Lunde, Linn-Christin  51923017 Realfag  
Løklingholm, Brit Heidi 51923042 Tilpasset opplæring  
Mauritzen, Else 51923017 Språk/samfunnsfag  
McInally, Kirsten 51923042 Tilpasset opplæring  
Meidell, Randi Godtfredsen 51923017 Språk/samfunnsfag  
Meier, Astrid Longauer 51923017 Språk/samfunnsfag  
Meling, Gjert 51923030 MK  
Moltu, David-Petter 51923017 Realfag  
Mortensen, Arnfridur 51923028 HO  
Mortensen, Yvonne-Renee 51923028 HO  
Motland, Silje Kolås 51923017 Språk/samfunnsfag  
Nesvik, Milrid 51923013 HO  
Ohm, Gøril Hvaring 51923017 Realfag  
Olafsen, Pål 51923017 Realfag  
Olsen, Morten 51733133 Fengselundervisning  
Pedersen, Janne 51923017 Realfag  
Pedersen, Tove 51923042 Tilpasset opplæring  
Pihl, Geir 51923041 Tilpasset opplæring  
Ramsvik, Roger Rosså 51733133 Fengselsundervisning  
Romøren, Linda Kristin 51923027 Språk/samfunnsfag  
Røen, Linn Egaas 51923028 HO  
Rørvik, Anne Gro Stro 51923017 Realfag  
Sakseid, Tor Inge 51923037 Elektro  
Schleier, Susanne 51923017 Realfag  
Schultheiss, Jan Helge 51923040 TIP  
Schwebs, Gunvor 51923042 Tilpasset opplæring  
Selås, Egil 51923036 Kjøretøy  
Skeie, Dagfinn  51923012 TIP  
Skeie, Solveig Alette Solberg 51923042 Tilpasset opplæring  
Solheim, Tor 51923037 Elektro  
Solli, Anne Gro Torgersen 51923013 HO  
Staurland, Asle 51923037 Elektro  
Stegarud, Morten 51923017 Språk/samfunnsfag  
Steigen, Hanne Marit 51923017 Språk/samfunnsfag  
Sund, Trine 51923042 Tilpasset opplæring  
Svendsen, Else Kristin 51923017 Realfag  
Søiland, Wenche Therese 51923042 Tilpasset opplæring  
Sømme, Else Bjørnsen 51923035 Tilpasset opplæring  
Søyland, Dag Magne 51923030 MK  
Tengesdal, Ove 51923027 Kroppsøving  
Tengsareid, Frithjof 51923017 Realfag  
Torstensen, Hilde Birgitte 51923042 Tilpasset opplæring  
Tou, Randi Thorsen 51923013 HO  
Tuntland, Linda Anette Fosse 51923042 Tilpasset opplæring  
Tønnessen, Reidar 51923012 TIP  
Vatne, Kristin Stapnes 51923027 Språk/samfunnsfag  
Veastad, Lucely 51923027 Miljøarbeider  
Versland, Siri 51923013 HO  
Vinge, Ingeborg 51923027 MK  
Vinje, Ellen 51923029 Tilpasset opplæring  
Vössing-Lahmeyer, Helga 51923017 Realfag  
Wathne, Frode 51923036 Kjøretøy  
Øverland, Dag 51923031 MK  
Del denne artikkelen på: