Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Utdanningsprogrammet er felles basis for mange yrker med arbeidsplasser i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, grafiske fag, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner.

Sveis TIP (1 of 1)-2

Inntakskrav: Fullført grunnskole

Elevene får en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring i teknikk og industriell produksjon. De får en bred plattform for videre yrkesvalg både med hensyn til fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø.

Vg1 teknikk og industriell produksjon gir grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess; fra innstillinger til styring, testing/måling, service, vedlikehold, reparasjon, rapportering og HMS arbeid. Arbeidsoppgavene krever samhandling med andre, evne til å
arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger samt med registrering og dokumentasjon. Kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer er en del av faget.

Opplæringen skjer i romslige lokaler og verksteder med topp utstyr, og vi har et nært samarbeid med industrien i regionen.

Muligheter videre v/Randaberg vgs: Vg2 Industriteknologi og Vg2 Kjøretøy

Læreplan:  Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Del denne artikkelen på: