Programområde for realfag

Vet du hva du vil bli? "Norge trenger flere ingeniører", skriver avisene. Det er et stort behov for arbeidskraft innenfor yrker hvor det er nødvendig med teknisk og naturvitenskaplig utdanningsbakgrunn. Hvis du i tillegg liker og lykkes med matematikk og naturfagene er det ingen grunn til å ikke velge realfag. På Randaberg tilbyr vi et bredt utvalg av realfagene som alle kan velges over to år. Vi gir deg muligheten for å få maksimalt med tilleggspoeng. Men det kreves en stor innsats av teoristerke elever når man tar maksimal fordypning i mange fag.

språklab

Matematikk

I VG1 har alle på studiespesialisering 5 timer matematikk. Du kan velge mellom to varianter: T eller P. T står for teoretisk, P betyr praktisk. Har du tenkt å velge programområdet realfag bør du absolutt velge T-varianten i VG1. Fordypning i matematikk i VG2 og VG3 (R- og S-matematikk) krever nemlig T-varianten fra VG1.

Matematikken er et grunnleggende redskap for alle de andre realfagene og velger man programområde realfag bør man velge R- eller S-matematikk.

Teknologi og forskningslære

Dette er et forholdsvis nytt realfag. Eksempler på spennende emner: "Den unge ingeniøren" og "Den unge forskeren". Faget passer for elever som tenker på ingeniør- eller realfagutdanning.

Geofag

Dette er også et forholdsvis nytt realfag. Geofag omfatter alt fra klimaforskning og naturkatastofer, til ressurser i hav og berggrunn. Vi jobber med kart, geologi, havstrømmer og meteorologi. Geofagene er viktig for blant annet oljeletingen.

Fysikk

Fysikk er et av de tradisjonelle realfagene. For å bli tatt opp ved et ingeniørstudium må man ha minimum et år med programfaget fysikk. Astronomi, elektrisitet, atomer og relativitetsteori er eksempler på hovedemner i faget. Gjennom oppdagelser og oppfinnelser innen fysikk har hverdagen endret seg kolossalt de siste 100 årene. Vi kan nesten ikke tenke oss et samfunn uten maskiner, uten strøm og uten fly. Vi tror en like stor utvikling vil skje de neste 100 årene.

Kjemi

Kjemi er et annet tradisjonelt realfag. Nesten alle stoffene vi omgir oss med, kommer fra kjemiske prosesser. Kjemi brukes til å lage materialer og til å påvise hvilke stoffer vi har for oss. Det er nå for tida mangel på kjemiingeniører.

Vi skiller mellom organisk og uorganisk kjemi. Alle de grunnleggende emnene er med i Kjemi 1 og Kjemi 2.

Biologi

Biologi er også et av de tradisjonelle realfagene. Vi kan takke biologien for de store framskrittene vi har gjort for eksempel innen medisin og fiskeoppdrett. Genforskningen kan trolig revolusjonere jordbruket og legevitenskapen i årene som kommer.

Informasjonsteknologi

Er du interessert i data? Faget Informasjonsteknologi dreier seg om langt mer enn bare dataspill og internett. Du lærer å lage multimediaprodukter og databaser. Vi lager hjemmesider og dataprogrammer. Mange velger data fordi det er kjekt, og alle vil få bruk for det man lærer i dette faget seinere i arbeidslivet.

Breddeidrett

Fra utdanningsprogrammet for idrettsfag vil gi deg erfaringer og kunnskaper om idrett, helse og basistrening som du kan ta med deg inn i en aktiv studietilværelse. Du vil få kjennskap både til individuelle idretter og lagidretter, lære å ta ansvar for egen helse og riktig kosthold for å fremme egenutvikling og økt egenferdighet.

 

Vedlegg

Ansvarlig redaktør: Rektor Juliane Smith Wergeland

Del denne artikkelen på: