VG2 Helsearbeiderfag

En helsefagarbeider er utdannet for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. En helsefagarbeider kan arbeide med mennesker i alle aldre.

Inntakskrav: Fullført Vg1 helse- og oppvekstfag.

Vg2 helsearbeiderfaget er for deg som ønsker å arbeide med mennesker som trenger hjelp i mange ulike livssituasjoner og i alle aldre. Du bør kunne gi omsorg og respektere brukere i sin livssituasjon og fra ulike kulturer. Det er viktig at du har kunnskaper om sykdommer, skader og lidelser og kan iverksette forebyggende og behandlende tiltak.

Etter avsluttet kurs kan du søke læreplass som går over 2 år og du er da utdannet helsefagarbeider eller du kan søke Vg3 påbygg til generell studiekompetanse.

Helsefagarbeidere kan arbeide i offentlig og privat virksomhet:

  • sykehus
  • hjemmebaserte tjenester
  • sykehjem
  • privatklinikker
  • bo- og behandlingsplasser innen psykisk helsevern
  • dagsentre
  • rusmiddelomsorg
  • barnehage

Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker i alle aldre. Du må også være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar etter hvert som utdanningen gir deg nye oppgaver. Du vil samarbeide med andre yrkesgrupper, men du må også kunne jobbe selvstendig.

Læreplan: Vg2 Helsearbeiderfag