VG2 Barne og ungdomsarbeiderfaget

Vg2 Barne og ungdomsarbeiderfaget er for deg som ønsker å arbeide med barn og ungdom.

Inntakskrav: Vg1 Helse og oppvekst

Her lærer du å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge fra 0-18 år. I tillegg til teoretisk opplæring om barn og ungdoms utvikling, lærer du å planlegge hvordan arbeidet skal utføres pedagogisk.

I opplæringen brukes mange ulike praktiske arbeidsmåter. Formingsaktiviteter, dramaaktiviteter, praktisk matlaging er noen av arbeidsmåtene.

I faget prosjekt til fordypning er praksisutplasseringen lagt til barnehager, SFO og grunnskoler.

Etter endt opplæring i skole kan du søke læreplass i en av de nærliggende kommunene eller du kan søke allmennfaglig påbygg.

Læreplan: Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag