VG1 Helse og oppvekstfag

Dersom du ønsker å jobbe med mennesker, bør du velge helse- og oppvekstfag. 
Det er mange jobbmuligheter og ulike arbeidsplasser.

Inntakskrav: Fullført grunnskole

Med et økende antall eldre i samfunnet vil sannsynligheter for å kunne sikre deg et yrke og arbeid være ganske høy. Du vil også ha muligheter til å utdanne deg til et yrke hvor du kan jobbe ved legekontor, apotek, tannlegekontor, sykehjem, barnehage, i skolefritidsordning eller ved et sykehus.

Progamfagene på Vg1 helse- og oppvekstfag er yrkesutøving, kommunikasjon og samhandling og helsefremmende arbeid. Disse fagene vil utgjøre 17 timer pr uke, og faget fordypning 6 timer pr. uke. I prosjekt til fordypning vil du få innsikt i de yrkene du kan velge dersom du starter på Vg1 helse- og oppvekstfag.

Muligheter videre v/Randaberg vgs: Vg2 barne- og ungdomsarbeider og Vg 2 helsearbeiderfag.