Elektrofag

Vg1 elektrofag og Vg2 elenergi

Elektrofag gir deg mulighet til å ta flere forskjellige fagbrev både innen svak- og sterkstrøm, eller å kombinere praktiske fag med matematikk og andre allmenne fag.

Inntakskrav Vg1: Fullført grunnskole

Inntakskrav Vg2: Fullført Vg1 elektrofag

Opplæringen på Vg1 Elektro legger vekt på innsikt, oppleving og bevisste valg knyttet til de elektriske systemer. Her vil sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for lover, forskrifter og normer være avgjørende. Opplæringen fremmer kommunikasjonsferdigheter i forhold til faglige spørsmål, serviceorientering og evne til selvstendighet så vel som samarbeid.

Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet er andre sentrale faktorer. Opparbeidelse av grunnleggende planleggingskompetanse og systemforståelse vil være et godt grunnlag for vider fordypning og spesialisering på Vg2 samt fungere som byggesteiner for
en livslang læringsprosess.