• 10.11.2014

    Elektro

    Vg1 elektrofag og Vg2 elenergi

    Elektrofag gir deg mulighet til å ta flere forskjellige fagbrev både innen svak- og sterkstrøm, eller å kombinere praktiske fag med matematikk og andre allmenne fag.

    elekto