Parkering

Elevparkering

Skolens hovedparkeringsplass er forbeholdt skolens ansatte med gyldig parkeringsoblat.

Skolen har 15 parkeringsplasser som disponeres av elevene, følg skilting.
Elever som må kjøre bil til skolen må være tidlig ute.
Er det ikke ledig parkeringsplass på elevparkeringen, kan du parkere i gater/veier hvor det ikke er forbudt å parkere.

Du kan ikke parkere inne på ansattparkeringen eller gjesteparkeringen. Biler som parkeres ulovlig eller feilparkeres risikerer å bli tauet bort og/eller bøtelagt.

For dere som kjører Moped, MC eller ATV:

Dere kan parkere oppe på garasjeanlegget ved elevparkering, se skilting.
Vennligst vis hensyn og ikke blokker inn/utkjørselen for andre.

Gjesteparkering

Skolen har ett begrenset antall parkeringsplasser på fremsiden av skolen som er forbeholdt besøkende.
Alle gjester må ha gyldig parkeringsoblat, dette fås i resepsjonen.

Ansattparkering

Ansatte må ha gyldig parkeringsoblat.