Geogebra

GeoGebra benyttes av mange skoler i matematikkundervisningen.

Last ned riktig versjon til Windows, Mac, Linux, webstart og nettbrett på GeoGebras sider. 

Last ned