PC-ordningen

Elever som går Vg1 første gang i offentlige videregående skole i Rogaland kan benytte ordningen én gang fram til fristen 30. november.

Alle elever må ha egen datamaskin. Rogaland fylkeskommune tilbyr subsidierte maskiner gjennom PC-ordningen.

Men du kan velge å heller bruke din egen datamaskin eller kjøpe andre steder så lenge maskinen er god nok til læringsarbeidet og har antivirusprogram.

Chromebook og nettbrett

Med Chromebook og nettbrett (iOS og Android) kan du få problemer med å gjennomføre nettbaserte tester og eksamen.

Da må du bruke Windows eller Mac. Derfor er ikke disse modellene med i ordningen og vi anbefaler ikke bruk av disse.

For mer informasjon om PC-ordningen, se  Elevportalen 

Windows eller Mac?

Det er valgfritt om du velger Windows eller Mac. Men husk å ta hensyn til skolens anbefaling, det kan være at utdanningsprogrammet du skal gå på bruker spesiell programvare.

 • Har du lese og/eller skrivevansker?
  Det er da sterkt anbefalt å ha PC/Windows

Ellers vil valget av hvilken linje du skal gå på og hvilken programvare som skal brukes avgjøre valget ditt: 

 • Studiespesialisering
  Her vil enkelte av programfagene kreve Windows på grunn av programvaren som brukes.  
  Skolen anbefaler  Grunnmodell Windows 
 • Teknikk- og industriell produksjon 
  Her brukes det programvare som krever Windows. 
  Skolen anbefaler  Grunnmodell Windows
 • Medier og kommunikasjon
  Her brukes det programvare som fungerer på både pc og Mac. 
  Skolen anbefaler at maskinen har en harddisk på minimum 240 GB. 
  Det anbefales sterkt å kjøpe  Avansert modell Mac.
 • Helse og oppvekst
  Her settes det ingen spesielle krav til hvilken maskin du velger.  
  Skolen anbefaler  Grunnmodell Windows
Del denne artikkelen på: