Søknadskjema om Velferdspermisjon

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og forhindre skulk. Udokumentert fravær ut over 10% i et fag kan føre til at eleven ikke får karakter i faget.

I de nye retningslinjene åpnes det for at særskilte hendelser kan gi grunnlag for velferdsfravær med unntak fra fraværsgrensen. Dette søknadsskjema skal bidra til en tydelig praksis og forenkle saksbehandlingen.

Les videre i vedlagt word-dokument.

Del denne artikkelen på: