Oppfølgingstjenesten (OT)

OT ønsker kontakt med ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som takker nei til, eller som avbryter opplæringen.

OT kan tilby deg

Ø  veiledning i spørsmål om videregående opplæring, utdanning og yrke

Ø  veiledning om alternativ opplæring

Ø  hjelp til innsøk for kommende skoleår

Ø  hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instanser ved behov

 

OT samarbeider med de videregående skolene, Fagopplæringen, PPT, kommuner, NAV og andre instanser som også har ansvar for ungdom.

 

Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring.

OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på  http://www.oppfolgingstjenesten.rogfk.no

 

OT- ansvarlig for Randaberg videregående skole er: Leif Gjelsvik

Henvendelse resepsjonen på skolen.

Telefon: 90820375

mailadresse: leif.gjelsvik@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: