Lærebøker

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis lån av skolebøker.

Bøkene blir utlevert klassevis ved skolestart. Du er økonomisk ansvarlig for bøkene dersom de ikke leveres tilbake eller blir ødelagt i løpet av skoleåret. Ta godt vare på bøkene! Husk det er ikke lov å skrive i dem.

Du får kun utlevert bøker til de fagene du har. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og du må levere tilbake samme eksemplar som du fikk utlevert. Husk å skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av permen, så unngår du lettere bytting av bøker.

Det er fint hvis du setter bokbind på bøkene.

Dersom du bytter fag eller avslutter opplæringen i løpet av skoleåret, må du levere bøkene tilbake på biblioteket umiddelbart. Dersom du mister bøker i løpet av skoleåret, henvend deg straks til biblioteket.

Bøkene leveres tilbake ved skoleslutt. Siste frist for innlevering er siste skoledag!

Bøker som ikke leveres ved skoleårets slutt må erstattes av elev/foresatte.

Skolen sender ut innbetalingsgiro til aktuelle elever/foresatte ved skoleårets slutt.

Del denne artikkelen på: