• Forside
  • Aktuelt
  • VG1 OG VG2 STUDIESPESIALISERENDE - VALG AV PROGRAMFAG

VG1 OG VG2 STUDIESPESIALISERENDE - VALG AV PROGRAMFAG

Det nærmer seg tid for å søke opptak til neste skoleår. Søknadsfristen er 1. mars i Vigo. I tillegg må alle også velge hvilke fag de ønsker neste skoleår. Dette gjøres i  Blokkvalg.no. Alle har fått tilsendt brukernavn og passord til den mailadressen som er oppgitt til skolen. Du kan også logge inn med din feide bruker (brukernavn og passord som du bruker til skolens nettverk og Itsl.)

VG1: Du skal velge et fag i alle fem (vannrette) blokker. Du må velge en variant av matematikk (blokk 1). I blokk 5 skal du krysse av for det språkfaget du har i år. I blokk 2,3 og 4 velger du et programfag i hver blokk. Minst to av programfagene må være fra samme programområde som du har søkt i Vigo (realfag eller språk, samfunn og økonomi).

VG3: Du skal velge tre programfag  fra fem (vannrette) blokker. Husk at minst to fag må videreføres fra Vg2 for å fylle kravene til vitnemål. Har du Tysk 1 må du ha faget også i Vg3. Dette teller da som et av de tre valgene. Velger du Spansk 3 teller dette som et programfag.

 https://blokkvalg.no/login.aspx  https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Del denne artikkelen på: