Pressemelding

Situasjonen vi beskrev i pressemelding torsdag 31. august ble raskt tatt hånd om av skolens ledelse. Politiet ble tilkalt, og var tidlig på plass. Politiet bistod oss på en god og trygg måte.

Vi takker elever og ansatte for at ro og orden ble opprettholdt i den situasjonen som oppstod. Vi har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak for en periode framover. I denne perioden vil flere av skolens ansatte enn til vanlig være å se ute og i skolens kantine og vrimleareal. Jeg håper alle elever, foreldre og ansatte opplever at vi fortsatt har en skole som er preget av trygghet og tillit, og at vi er en skole med et utrolig godt miljø og en god atmosfære.

Rektor Juliane Smith Wergeland

Del denne artikkelen på: