Pressemelding

Det har i dag vært en episode ved skolen som har fått store oppslag i media. Skolen samarbeider nå tett med politiet for å skaffe seg oversikt over situasjonen.

Det som synes klart er at noen ungdommer som ikke går ved skolen kom til skolen i lunsjen. Disse skal ha kommet med trusler mot flere av skolens elever og det oppsto noe knuffing. Situasjonen løste seg opp når flere voksne oppdaget det som skjedde. Skolen valgte å tilkalle politiet da en ikke kan akseptere at ungdommer som ikke er elever ved skolen kommer inn og truer våre elever. Skolen har et godt miljø og det er svært uheldig at utenforstående skaper uro i et positivt og godt elevmiljø.

Vi forsøker nå å kartlegge situasjonen og vil kommer tilbake med flere opplysninger etter hvert.

Rektor Juliane Smith Wergeland 

Del denne artikkelen på: