Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing.

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Les mer her:

https://www.udir.no/nullmobbing/

Del denne artikkelen på: