Innsamlingsaksjon tirsdag 31. oktober

Innsamlingsaksjon tirsdag 31. oktober

Skolen har innledet et samarbeid med SOS barnebyer. Vi vil dette året samle inn penger tirsdag den 31. oktober. Elevene kan da gå med bøsser, selge kaker, vafler, opptre eller arbeide. Bare fantasien setter grenser. Det vil være mulig å sende penger via VIPPS.

Fire elever besøkte i vår Kosovo, og ble kjent med SOS-barnebyer sin innsats i Europas yngste stat. Vi vil i år samle inn til støtte for det viktige arbeidet som gjøres her. Kosovo er et av de fattigste landene i Europa. En tredel av landets familier lever på under åtte kroner dagen. SOS-barnebyer har arbeidet i landet siden 1999, og støtter de mest sårbare barna og familiene gjennom SOS-familiehus, ungdomshus, barnehage, familieprogram og et babysenter i Pristina.

  • 70 % av befolkningen i Kosovo er under 30 år, mens 50 % er under 18 år. Det er en arbeidsledighet på ca. 45 % og 73 % ungdomsledighet (de under 25 år).
  • Over 75 % av landets fattige mottar ingen hjelp fra det offentlige.
  • Det er lite tilbud av alternativ omsorg for sårbare barn i Pristina, og det finnes kun 36 fosterfamilier i Kosovo (2013). SOS-barnebyer er det eneste tilbudet som finnes for alternativ familieomsorg utenom fosterfamiliene.
  • Fattigdom, høy arbeidsledighet, vold i hjemmet, diskriminering av kvinner når det kommer til rett til utdannelse, arbeid og helse, har ført til at det er større sjanse for at sårbare barn mister mulighetene til å gå på skole, til et helsetilbud, til et hjem, til tilstrekkelig med mat, og til en familie.

Til våren vil vi sende nye elever til Kosovo. Vi håper disse kan «ta med seg» et stort beløp til SOS-barnebyer sitt arbeid i landet.

Støtt elevene våre i deres humanitære arbeid - gi et bidrag når de banker på din dør!

Les mer her: https://www.sos-barnebyer.no/ungdom-tar-ansvar

SOS BARNEBYER bilde
Del denne artikkelen på: