Informasjon om skolerute for skoleåret 2019-2020

Vi har fått noen henvendelser angående skoleruten for skoleåret 2019/2020. Til dette må undertegnede rektor informere om at vi ennå ikke har fått eksakte datoer for eksamensgjennomføringen, våren 2020. Derfor er det kun det som rektor informerer om her  som er sikkert.   

Skoleåret har 190 dager. Fylkeskommunen fastsetter noen av disse. Resten vil dere etter hvert finne på vår hjemmeside. Vi vil legge ut en fullstendig skolerute med en gang vi har fått vite eksamensdatoer.

I skoleruten for 2019-2020 gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

  • Elevene har sin første skoledag mandag 19. august
  • Høstferien avvikles i uke 41 (7. – 11. oktober)
  • Vinterferie avvikles i uke 9 (24. – 28.februar)

Siste skoledag for elevene før jul er fredag 20.12.

Det er også satt opp to felles planleggingsdager. Datoene for disse er tirsdag 12.november og onsdag 12.februar.

Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den rammen Opplæringslova § 3-2 setter:  «Opplæringa skal strekke  seg over minst 38 skoleuker og innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.»

Mvh Trond Hoel, rektor

Del denne artikkelen på: